KOLIK MUSíTE OčEKáVAT, žE ZAPLATíTE ZA DOBROU FOTOVOLTAIKU NA KLíč